Nettbutikk fra XL Web

Nettbutikk for å øke salget

XL Web ser på nettbutikk som en helhet med fokus på hele kundereisen, fra kunden fatter interesse, til de mottar og bruker aktuelle produkter. Dette fordi bruken av nettsidene henger sammen med hele bedriftens kundebehandling og vareflyt. Vi vektlegger:

 • Nettsider utviklet for å fremme salg
 • Å bistå hele veien slik at du framstår profesjonelt på nett og mobil
 • Forenklet teknisk drift og vedlikehold
 • Effektivisering med synkronisering mot kasse, lager og regnskap
Nirvanaklinikken

Hockey - salming og elite har nettsider med medlemsregister, booking av events og nettbutikk. Alt spiller sømløst sammen. XL Web har levert nettsidene og har drift og vedlikehold.


 Se nettsidene her: https://hockey.as

Skriv inn kontaktinformasjon nedenfor, så kontakter vi deg

 • All
 • Helsekost
 • Hockey
 • Rally
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Vi leverer også

Nyhetsbrev

Å tilby gode nyhetsbrev til kunden kan gi økt kundelojalitet. Vi hjelper til med strategi, innhold og de tekniske grep som må til for å nå ut til kunden.

Mer besøk

Vi kan hjelpe til med tiltak som øker besøket på nettsidene fordi dette gir økt kundekontakt. Det kan gjøres ved bruk av sosiale medier og nett-annonsering, noe som gir flere treff på bedriftens sider.

Skreddersøm

Man har andre behov enn “rene” nettsider eller nettbutikk. Det kan være statussider i et prosjekt, medlemsider, påmelding til arrangementer eller en leverandørportal. Vi får til det meste.

Kontaktinfo

Adresse
Rypeveien 7A
3050 Mjøndalen
E-post
kundeservice@xlweb.no

Official joomla learning partner

Joomla! Learning Partners™ are officially recognized and licensed by, but not organized or operated by, Open Source Matters, Inc. (OSM) on behalf of The Joomla! Project™. Each Joomla! Learning Partner represents an independent company. Use of the Joomla!® name, symbol, logo, Joomla Learning Partner,™ and JLP™ and related trademarks is licensed by Open Source Matters, Inc.