wim logo

I denne boken (fra Noor 92 Publications) får du lære mer om alle de kjente profetene i islam før profeten Moḥammad fvmh. Gud krever av de troende at de skal tro på alle profetene – fra profeten Adam fvmh til profeten Moḥammad fvmh. Derfor er det svært viktig for de troende å også vite mer om de tidligere profetene. 

I den islamske troslæren lærer man at den fjerde søylen i troen er troen på profetene og sendebudene. Jødedommen, kristendommen og islam holder disse profetene hellige. Blant de to største profetene som nevnes i Koranen, er profetene Moses fvmh og Jesus fvmh. Denne boken viderebringer den islamske historien om deres liv og fordyper seg særskilt i hva den islamske trosoverbevisningen er med hensyn til profeten Jesu fvmh vesen. 

Alle profetene hadde én og samme misjon. De kom for å spre sannheten om Herren. Deres budskap var: Herren er én, Han alene er tilbedelsesverdig og Moḥammad fvmh er Hans forjettede profet. 

Book cover