wim logo

World Islamic Mission har etter opprettelsen av websiden etter hvert publisert en del spørsmål og deres svar. Mange av disse er oversatt fra andre sider, mens noen er besvart av våre kompetente imamer som har 7-8 års basisutdannelse i islamsk rettsvitenskap. 

All publisert materiale er lest igjennom og godkjent av en av våre imamer. 

Klikk i menyen og send inn spørsmål nå! 

Når vi besvarer innkomne spørsmål, eller oversetter spørsmål fra andre nettsider, legger vi stor vekt på at de er besvart i henhold til de metodikker som tradisjonell islam forfekter og har vært bygd på helt siden profeten (fred være med han) sin tid. Våre svar er i henhold til Ahl-e-Sunna wa'al Jamaa, nærmere bestemt Hanafi-lovskole. 

I våre svar bruker vi de største lærde gjennom tidene som referanser slik at våre svar er kvalitetssikret på høyt nivå. Vi sitter ikke og tolker på måfå fra Koranen og Sunnah, men stoler på de som brukte flere titalls år på å studere islamsk rettsvitenskap og perfeksjonerte sin kunnskap til siste stund. Blant disse kan nevnes Imam Abu Hanifa, Imam Muhammad, Imam Abu Yusuf, Imam Shams al-Din Sarkhasi, Imam ibn Abidin, Imam Tahtawi, Shaykh Shah Abdul Haq Muhaddith Dehlwi, Imam Ahmad Raza Khan, Pir Muhammad Karam Shah, Allama Ghulam Rasool Saeedi, Mufti Jalal-ud-Din Qadri med mange flere. 

Vennligst les våre artikler om ijtihad for å få et enda dypere innblikk i den type tradisjonell islam World Islamic Mission er bygget på. 

Så ikke nøl med å sende inn ditt spørsmål. Det kan hende at mange andre lurer på det samme og at vi gjennom å besvare deg vil også hjelpe mange andre. 

Og Allah alene gir suksess!