wim logo

Det er fra offentlig hold utarbeidet klare og sterke retningslinjer i forbindelse med ekteskapsinngåelse.

 • Alle som skal gifte seg, må henvende seg til Folkeregisteret og registrere seg (få prøvingsattest) der først.
 • Når man har fått  prøvingsattest fra Folkeregisteret (dette tar 1-5 uker) så kan man bestille time hos moskéen.
 • Alle henvendelser skal i følge loven rettes til forstander.
 • Ingen trossamfunn har lov til å vie (nikah) uten at det foreligger en prøvingsattest. 

Nyttige lenker:

 • Prøving av ekteskapsvilkårene: http://www.lovdata.no/all/tl-19910704-047-003.html
 • Inngåelse av ekteskap - vigsel: http://www.lovdata.no/all/tl-19910704-047-004.html
 • Prøving av eksteskapsvilkår (skjema):http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2004/Proving-av-ekteskapsvilkar 

Har du spørsmål vedrørende ekteskap/bryllup kan du kontakte oss på følgende måter:

 • Personlig: Kontoret er som oftest bemannet på kveldene kl 16.30 til 18.00. Ellers kan du komme innom kontoret etter fredagsbønnen.
 • Mobil: 902 48 201
 • E-post: forstander @ wim.no
 • Forstander: Khalid Hussain Syed

For bestilling av tid for vigsel, må følgende dokumenter legges frem:

 • Prøvingsattest
 • Legitimasjon av brudeparet og vitner

For mer info se www.fylkesmann.no om registrerte trossamfunn med vigselsrett - prøving av vilkårene for inngåelse av ekteskap og partnerskap. 

Dersom du er separert/skilt gjelder følgende rutiner før ny vigsel: 

At du har søkt separasjon. http://www.lovdata.no/all/tl-19910704-047-005.html

At du etter 1 år etter separasjon har søkt skilsmisse. http://www.lovdata.no/all/tl-19910704-047-005.html

Når skilsmesse er registert hos fyklesmanen kan du på nytt søke prøvingsattest hos folkeregisteret. Man får ikke prøvingsattest før skilsmesse er registrert. http://www.lovdata.no/all/tl-19910704-047-006.html