wim logo

WIM Women er en frivillig kvinnegruppe under Central Jam-e-Mosque World Islamic Mission. Vi anser oss dermed som en del av WIMs visjon og verdier som gir et riktig og fredelig bilde av den sanne Islam.

WIM Women League består av jenter og kvinner i alle aldersgrupper, og vår målgruppe er unge muslimske jenter/kvinner. Her er det rom for spørsmål, diskusjon, refleksjon og læring.

Vi har masse ulike aktiviteter som du kan delta i! For eksempel kan du resitere naat, skrive artikler, holde foredrag, delta i planlegging av arrangementer og andre aktiviteter, og masse mer. Det aller viktigste er du styrker ditt forhold til Allah (SWT) og den hellige Profeten (fred være med Ham). WIM Women League ha som mål å opprettholde og videreføre islamske verdier, og skape kjærlighet for Allah (SWT),

Har du noen spørsmål, eller ønsker å bli en del denne gruppen er det bare å ta kontakt, vi svarer så raskt som mulig, Insha’Allah.

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.