wim logo

BEGRAVELSE

For dødsfall henvises det til et muslimsk begravelsesbyrå som best kan ivareta den avdødes og de etterlattes interesser.

World Islamic Mission stiller sine lokaler til disposisjon for Salat-ul-Janaza. For avtale, vennligst ta kontakt med:

Mohammad Ashraf

Mobil: 951 12 412