wim logo

Jeg trenger veiledning og råd når det gjelder beskyttelse mot mennesklig svart magi og onde djinner. Jeg har hatt problemer i en periode nå. Hvor kan jeg skaffe meg veilednig og råd?


bism

Svart magi (sihr) er noe som definitivt eksisterer og forårsaker skade mot mennekser. Allah’s sendebud (fred være med ham) ble også rammet av svart magi.

En jøde ved navnet Labid ibn Asim som utad ga seg ut for å være en troende (munafiq, hykler), utførte svart magi mot Allah’s sendebud (fred være med ham). Han tok litt av sendebudets (fred være med ham) hår og lagde elleve knuter og plasserte det under en stein i en brønn kaldt Zarwan. Effekten av dette var at det skapte uvisshet hos Allah’s sendebud (fred være med ham) med hensyn til om han hadde gjort visse ting eller ikke (selv om det ikke hadde noen påvirkning på hans religiøse og profetisk forpliktelse). Enkelte ganger følte Allah’s sendebud (fred være med ham) at han hadde oppnådd noe selv om han ikke hadde det, og omvendt. Engelen Gabriel informerte Allah’s sendebud (fred være med ham) om hva som hadde hendt og kom ned med to Suraer, nemlig Surah al-Falaq and Surah al-Nas (de siste to suraene i Koranen). Allah’s sendebud (fred være med ham) dro til brønnen sammen med sine følgesvenner (må Allah være til lags med dem) og fjernet det knyttede håret. Mens hvert vers ble resitert, ble hver knute knyttet opp mirakuløst. Ved den ellevte knuten, ble Allah’s sendebud (fred være med ham) lettet fra effekten av den svarte magien. (Se: Tafisir Ibn Kathir & Ma’arif al-Qur’an)

Derfor omtaler lærde at resitasjon av Mu’awwazatayn (to Qul: al-Falaq & al-Nas) er veldig gunstig ved fjerning av og beskyttelse fra svart magi. Man bør gjøre det til vane å resitere disse spesielt når man skal legge seg og etter hver Fardh bønn. Det er flere dyder av disse to Suraene nevnt i Ahadith (profetens tradisjoner).

Sayyida A’isha (må Allah være til lags med henne) berettet at når Allah’s senebud (fred være med ham) ble syk, resiterte han Mu’awwizat (Surah al-Falaq & Surah al-Nas) og blåste over seg selv. Når hans sykdom forverret seg, pleide jeg og resitere disse to Suraene (og blåse min ånde) over ham og få ham til å gni hans kropp med hans egne hender, for dens velsignelse. (Sahih al-Bukhari, nr. 4728)

Bortsett fra disse to Suraene, er resitasjon av Surah al-Fatiha, Ayat al-Kursi (2:255), og de to siste versene av Surah al-Baqarah også veldig gunstig.

Dessuten uttaler den berømte Tibi’i Ka’b al-Ahbar (må allah være til lags med ham): “Hadde det ikke vært for frasene jeg resiterer regelmessig, ville magikerne forvandle meg til et esel (ved å bruke svart magi). Det ble sagt til ham: “Hvilke fraser gjelder det?” Han svarte:

Translitterasjon: “A’uzu bi wajhillah al-Adhim alladhi laysa shay’un a’dhamu minhu wa bi kalimatillah at-tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir wa bi asmaillah al-husna kulliha ma alimtu minha wa ma lam a’lam min sharri ma khalaqa wa bara’a wa zara’a.”

Oversettelse: “Jeg søker beskyttelse hos Allah den Store; Han som ingen er større. Og jeg søker beskyttelse i Allah’s perfekte ord som ingen rettskaffen eller ond person kan heve seg over; og jeg søker beskyttelse i alle av Allah’s vakre navn, de av dem jeg kjenner til og de av dem jeg ikke kjenner til, fra ondskap av alt Han (Allah) har skapt, til det Han har gitt eksistens og det som Han har spredd (over jorden og universet).” (Dokumentert av Imam Malik i hans al-Muwatta, 2/541, nr. 2737)

Den ovennevnte bønnen kan være veldig gunstig i å fjerne effekten av svart magi. Også, bruk av Ajwa dadler har vært foreskrevet av Allah’s sendebud (fred være med ham) som hjelpemiddel mot svart magi. Amir ibn Sa’d beretter fra sin far at Allah’s sendebud (fred være med ham) sa: ”Han som spiser syv Ajwa dadler hver morgen, vil ikke ble berørt av gift eller magi den dagen han spiser dem”. (Sahih al-Bukhari, nr. 5130)

Det ovennevnte er bare noen av metodene for å fjerne effekten av svart magi som er foreskrevet i Sunnah, derfor kan man søke tilflukt i hvilken som helst av disse. Det finnes også andre hjelpemidler i tillegg til de ovennevnte, men tiden tillater meg ikke å nevne alle.

Til slutt, før avskjed, ønsker jeg å understreke at svart magi er noe som uten tvil eksisterer, men det er observert at mange mennesker opplever undergang eller sykdom og raskt hopper på konklusjonen at noen har utført svart magi og begynner å peke fingrene mot andre. Dersom et barn nekter å gifte seg med noen som foreldrene vil vedkommende skal gifte seg med, begynner noen foreldrene å betrakte det for å være grunnet svart magi. Likedan, dersom forholdet mellom mann og kone begynner å bli bittert, er den første antagelsen at svart magi må ha vært tatt i bruk av en eller annen. Svart magi ansees å være årsaken til enhver sykdom, liten eller stor.

Denne type av dømmekraft er uritkig. Man bør ikke være for rask med å konkludere at årsaken til et problem skyldes svart magi. Fordi som regel har svart magi ikke noe å gjøre med problemet. For det andre, på grunn av dette har mange mennseker gjort dette til forretning i at de bedrar folk ved å få dem til å tro at de har en form for svart magi utført på seg, som følge av dette må man betale en stor sum for behandlingen. Folk har tjent tusenvis i denne bransjen.

Derfor burde man være veldig forsiktig når det gjelder slike saker, for i det ligger det gode for denne verden og livet etter dette. Ikke ta for raske konklusjoner i å avgjøre om årsaken bak problemet er svart magi. Likevel, dersom det er faktiske bevis som uventet sykdom osv, da kan man avgjøre om årsaken er svart magi eller noe annet. Og i tilfelle man er rammet av det må man først og fremst vende seg mot Allah den Høyeste og søke tilflukt i hjelpemidlene nevnt i Koranen eller Sunnah. Også, hvis man søker hjelp fra andre, burde man kun hendvende seg til de som er gudfryktige.

Må Allah den Høyeste veilede oss alle mot riktig retning, Amen.

Og Allah vet best.

Oversatt av Khudija Mahmood, kilde: sunnipath.com